Casa > Notícies > Contingut

Quin és el manteniment rutinari del sistema de producció de nitrogen?

Mar 13, 2021

Manteniment diari del compressor d'aire:

(1) Escórrer el barril de petroli i gas: Obriu una mica la vàlvula de drenatge de barril de petroli i gas abans de començar la màquina per drenar l'aigua condensada quan la màquina s'aturi, i tancar-la immediatament quan hi hagi oli lubricant que flueix.

(2) Comproveu el nivell del petroli: el nivell del petroli ha d'estar per sobre de la línia d'alarma.

(3) Comproveu els canvis de la temperatura d'escapament, lubricant la temperatura de l'oli, la temperatura del motor i altres paràmetres quan el compressor d'aire s'està executant.

(4) Comproveu si hi ha fuites a la canonada i si les juntes de canonades estan soltes.

(5) Si hi ha un so anormal quan el compressor d'aire s'està executant.


Manteniment diari del filtre:

(1) Comproveu si la vàlvula de drenatge a la part inferior del filtre funciona correctament.

(2) Comproveu si l'indicador de pressió diferencial del filtre està en la posició de visualització normal.


Manteniment diari d'equips de producció de nitrogen:

(1) Si la vàlvula operada manualment és sensible i normal.

(2) Comproveu si el valor de pressió de la part dual està al valor establert.

(3) Comproveu si la visualització del comptador és normal.

(4) Comproveu si hi ha pols negra al silenciador.